Circulaire samenwerkingstools

Samenwerken begint met leiderschap

“Leiderschap gaat niet zozeer over techniek en methoden, maar over het openen van het hart. Het gaat over inspiratie – van zichzelf en van anderen. Leiderschap gaat over menselijke ervaringen, niet over processen. Het is geen formule of programma, het is een menselijke activiteit die uit het hart komt en rekening houdt met de harten van anderen. Het is een houding, geen routine.” – Lance Secretan

In de visie van Mackus & CO is samenwerken cruciaal om tot circulaire impact te komen. Simpelweg omdat “we” het alleen niet kunnen. Opdrachtgevers, opdrachtnemers, architecten, ingenieurs, specialisten, leveranciers, gebruikers en bewoners hebben elkaar allemaal keihard nodig om tot duurzame impact te komen. Zeker in de (infra) bouw gaat samenwerking niet vanzelf. De belangen zijn groot en divers. Projecten vaak groot in omvang en complexiteit. Gevolg is dat veel verschillende partijen betrokken zijn om hun belangen te behartigen of kennis in te brengen. Om hierbinnen duurzaamheidsimpact te maken moeten projectteams nog beter met elkaar samenwerken. Zowel binnen als buiten het team. De manier hoe we deze samenwerking organiseren is zowel de helft van de uitdaging als het probleem.

Mackus & CO gelooft in samenwerking door het maken van échte verbindingen. Verbindingen tussen mensen, kennis en ideeën. Dat kan alleen als je je inleeft in de ander en met wederzijds begrip. Thema’s zoals vertrouwen, transparantie, kwetsbaarheid, inzicht in jezelf en loslaten zijn daarin cruciaal maar niet vanzelfsprekend.

Wat kan Mackus & CO hierin voor u betekenen? Wij denken graag met u mee hoe we de samenwerking vorm kunnen geven. In de harde kant: door de juiste incentives te creëren in contracten, aanbestedingen, EMVI criteria en de verdeling van scope, verantwoordelijkheden en risico’s. En in de zachte kant: door trainingen, Project Start UP (PSU), Project Follow UP (PFU) en verschillende tools om in projectteams bewust aan de samenwerking te werken.

Deel je onze visie en herken je de uitdaging? Neem vandaag nog contact op.

© 2022 . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.